План активности до краја другог полугодишта

ПЛАН АКТИВНОСТИ ОШ,,Станислав Сремчевић“ од 1.06. до 16.06.

 

8. РАЗРЕД

1.06.

Ученици 8. разреда преузимају тестове за пробни завршни испит и идентификационе налепнице са припадајућим шифрама (српски језик и комбиновани тест за вежбање код куће) у договору са одељењским старешином на одређеним пунктовима у школи по унапред утврђеном распореду за свако одељење.

Преузимање ђачких књижица од стране одељењских старешина.

2.06.

Пробни завршни испит из математике који се решава у школи (групе су мање од 10 ученика):

1. Група од 08-10;         2. Група од 11-13.

Враћање тестова за српски језик и комбиновани тест одељењским старешинама.

Преузимање и прегледање тестова од стране наставника српског језика и наставника предмета са комбинованог теста.

1.06.

до

5.06.

Организација посебних часова наставе (по потреби и унапред утврђеном распореду, за мање од 10 ученика по групи). Ученици који имају примедбу на предлог закључне оцене, имаће могућност да је поправе.

3.06.

до

15.06.

Припремна настава за полагање завршног испита (у трајању од 10 дана) у складу са исказаним потребама ученика по распореду који ће бити благовремено доступан за ученике.

Предметни наставници на припремној настави дају ученицима повратну информацију о резултатима пробног завршног испита.

5.06.

Завршетак наставе за ученике 8. разреда.

17,18,19. 06.

Полагање завршног испита.

Распоред посебних часова и часова припремне наставе објавићемо               

    благовремено.

 

 

5. 6. и 7. РАЗРЕД

8.06.

до

15.06.

Посебни часови наставе (по потреби и унапред утврђеном распореду). Трајање 90 минута по разреду.

Испоштоваће се све превентивне епидемиолошке мере.

16.06.

Крај наставе за ученике од 1. до 7. разреда.

Распоред посебних часова наставе објавићемо благовремено.

 

■ До 27.05. Саопштавање предлога закључне оцене ученицима од стране          

                     предметних наставника.

■ 29.05. до 12 часова, одељењски старешина прослеђује информацију о    

               броју пријављених ученика (по предметима) који желе да   

               похађају посебне часове наставе (слати на мејл помоћника  

               директора школе).

■ 29.05. Крај  РТС наставе.

■ 1.06. до 16.06. Наставак реализације недељних Оперативних планова

                             (пружање подршке ученицима у учењу и напредовању, 

                              оцењивање, систематизација програмских тема), онлајн  

                              настава.

■ Водити нормалну евиденцију часова.

■ Биће вођена евиденцију о сваком ученику и запосленом који су улазили   

    у објекат.

■ Школа ће све време испуњавати превентивне епидемиолошке мере    

    (дезинфекција свих просторија и инвентара, присуство дозера и    

     газишта за дезинфекцију руку и обуће, запослени који бораве у школи    

     носиће заштитне маске и рукавице, у учионици ће бити групе мање од

     10 ученика).