Распоред писаних провера - Осми разред 07/10/2019 10:27

ОСМИ РАЗРЕД

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

Распоред писмених задатака

IX

X

XI

XII

I

8/1

8/2

8/3

8/4

8/5

8/1

8/2

8/3

8/4

8/5

8/1

8/2

8/3

8/4

8/5

8/1

8/2

8/3

8/4

8/5

8/1

8/2

8/3

8/4

8/5

СРПСКИ ЈЕЗ.

 

 

 

 

 

8.

8.

8.

8.

8.

 

 

 

 

 

15.

15.

15.

15.

15.

 

 

 

 

 

ЕНГЛЕСКИ Ј.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

13.

13.

13.

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

 

 

 

 

 

9.

9.

9.

9.

9.

 

 

 

 

 

17.

17.

17.

17.

17.

 

 

 

 

 

ФРАНЦУСКИ Ј

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

14.

 

14.

 

 

 

 

 

 

НЕМАЧКИ Ј.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

14.

14.

14.

14.

 

 

 

 

 

 

* уписана је недеља по школском календару у којој ће бити реализаована писана провера

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

Распоред писмених вежби,контролних задатака и тестирања

IX

X

XI

XII

I

8/1

8/2

8/3

8/4

8/5

8/1

8/2

8/3

8/4

8/5

8/1

8/2

8/3

8/4

8/5

8/1

8/2

8/3

8/4

8/5

8/1

8/2

8/3

8/4

8/5

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

 

 

6.

6.

6.

6.

6.

 

11.

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

20.

ЕНГЛЕСКИ Ј.

 

 

 

 

 

7.

7.

7.

7.

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

20.

20.

ЛИКОВНА К.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУЗИЧКА К.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОГРАФИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

 

 

 

 

 

 

6.

6.

6.

6.

6.

12.

12.

12.

12.

12.

15.

15.

15.

15.

15.

21.

21.

21.

21.

21.

ФИЗИКА

 

4.

4.

4.

4.

4.

 

 

 

 

 

13.

13.

13.

13.

13.

16.

16.

16.

16.

16.

 

 

 

 

 

ХЕМИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИОЛОГИЈА

 

 

 

 

 

7.

7.

7.

7.

7.

 

 

 

 

 

16.

16.

16.

16.

16.

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФРАНЦУСКИ Ј.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕМАЧКИ Ј.

 

 

 

 

 

8.

8.

8.

8.

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Распоред писаних провера - Седми разред 07/10/2019 10:25

СЕДМИ РАЗРЕД

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

Распоред писмених задатака

IX

X

XI

XII

I

71

72

73

74

75

71

72

73

74

75

71

72

73

74

75

71

72

73

74

75

71

72

73

74

75

СРПСКИ ЈЕЗ.

 

 

 

 

 

8.

8.

8.

8.

8.

 

 

 

 

 

15.

15.

15.

15.

15.

 

 

 

 

 

ЕНГЛЕСКИ Ј.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

13.

13.

13.

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

 

 

 

 

 

9.

9.

9.

9.

9.

 

 

 

 

 

17.

17.

17.

17.

17.

 

 

 

 

 

ФРАНЦУСКИ Ј

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

14.

14.

14.

14.

 

 

 

 

 

НЕМАЧКИ Ј.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

14.

14.

14.

14.

 

 

 

 

 

 

* уписана је недеља по школском календару у којој ће бити реализаована писана провера

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

Распоред писмених вежби,контролних задатака и тестирања

IX

X

XI

XII

I

71

72

73

74

75

71

72

73

74

75

71

72

73

74

75

71

72

73

74

75

71

72

73

74

75

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

 

 

6.

6.

6.

6.

6.

 

 

 

 

 

14.

14.

14.

14.

14.

20.

20.

20.

20.

20.

ЕНГЛЕСКИ Ј.

 

 

 

 

 

7.

7.

7.

7.

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИКОВНА К.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУЗИЧКА К.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОГРАФИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

 

 

 

 

 

 

5.

5.

5.

5.

5.

10.

13.

10.

13.

10.

13.

10.

13.

10.

13.

 

 

 

 

 

21.

21.

21.

21.

21.

ФИЗИКА

 

 

 

 

 

 

5.

5.

5.

5.

5.

12.

12.

12.

12.

12.

 

 

 

 

 

20.

20.

20.

20.

20.

ХЕМИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИОЛОГИЈА

 

 

 

 

 

7.

7.

7.

7.

7.

 

 

 

 

 

16.

16.

16.

16.

16.

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФРАНЦУСКИ Ј.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕМАЧКИ Ј.


 

 

 

 

 

8.

8.

8.

8.

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распоред писаних провера - Шести разред 07/10/2019 10:22

ШЕСТИ РАЗРЕД

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

Распоред писмених задатака

IX

X

XI

XII

I

61

62

63

64

65

61

62

63

64

65

61

62

63

64

65

61

62

63

64

65

61

62

63

64

65

СРПСКИ ЈЕЗ.

 

 

 

 

 

8.

8.

8.

8.

8.

 

 

 

 

 

15.

15.

15.

15.

15.

 

 

 

 

 

ЕНГЛЕСКИ Ј.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

13.

13.

13.

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

 

 

 

 

 

9.

9.

9.

9.

9.

 

 

 

 

 

17.

17.

17.

17.

17.

 

 

 

 

 

ФРАНЦУСКИ Ј

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

14.

14.

14.

14.

 

 

 

 

 

НЕМАЧКИ Ј.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

14.

14.

14.

14.

 

 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

Распоред писмених вежби,контролних задатака и тестирања

IX

X

XI

XII

I

61

62

63

64

65

61

62

63

64

65

61

62

63

64

65

61

62

63

64

65

61

62

63

64

65

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

 

 

5.

5.

5.

5.

5.

10.

10.

10.

10.

10.

16.

16.

16.

16.

16.

 

 

 

 

 

ЕНГЛЕСКИ Ј.

 

 

 

 

 

6.

6.

6.

6.

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

20.

20.

20.

20.

ЛИКОВНА К.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУЗИЧКА К.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОГРАФИЈА