Обавештење о образовно-васпитним активностима у ванредном стању

Обавештење директора о активностима можете преузети овде.

Обавештење Министарства просвете, науке и технолошког развоја о планираним образовно-васпитним активностима можете преузети овде.