ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ПРВАКА ЗА ШКОЛСКУ 2024/25. ГОДИНУ

Поштовани родитељи,

 

Обавештавамо Вас да ће пријављивање за упис деце у први разред основне школе, за школску 2024/25.годину почети 01.03.2024. године. Упис је обавезан за децу која до 01.09.2024.године имају најмање шест и по, а највише седам и по година (деца рођена од 01.03.2017.године, до краја фебруара 2018.године). Деца која до 01.09.2024.године пуне од шест до шест и по година, а чији родитељи желе да она пођу у школу раније, могу да се пријаве психологу школе за проверу спремности за упис.

У школској 2024/2025.години, школа ће имати могућности да упише седам одељења првог разреда, од чега четири одељења у класичној настави и три одељења у целодневној настави. Одељење истог разреда може имати до 28 ученика, па ће се у случају веће заинтересованости школа руководити следећим критеријумима:

 

 

1.Територијална припадност школи

(обухвата следеће просторно подручје, односно подручје унутар граница месне заједнице, односно делове месних заједница Стара радничка колонија, 21. октобар и Ердоглија у следећим границама: од споменика Чехословачког гробља целом дужином западне границе Спомен парка до Ердоглијског потока, Ердоглијским потоком и јужном страном Касарне “Милан Благојевић” до улице Рудничке, јужном страном улице Рудничке до укрштања са Булеваром Краљице Марије, десном страном Булевара Краљице Марије до Ердоглијског потока, јужном страном Ердоглијског потока низводно до улице Гаврила Принципа, десном страном улице Гаврила Принципа и улице Андре Маринковића, десном страном улице Андре Маринковића и даље границом МЗ Стара радничка колонија, Палилуле, Багремар до споменика Чехословачког гробља) и

 

2.Запосленост оба родитеља/старатеља.

Када се број слободних места у целодневну наставу попуни, школа ће о томе обавестити родитеље, путем сајта школе и огласне табле.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на писани захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе.

Пријављивање се може обавити путем обрасца који се скида са сајта школе, и попуњен се доставља на e-mail: upisprvakass@gmail.com. Наведени образац није потребно скенирати само попунити у датом Word обрасцу.

 

Образац пријаве  за упис можете преузети овде.

Такође, у  школи можете преузети исти образац пријаве и попуњен вратити радним данима од понедељка до петка, од 08:00 до18:00 часова.

 

О заказивању тестирања и другим радњама везаним за упис, бићете накнадно обавештени.

Информације можете добити и путем телефона 034/300-750 или 034/300-751 сваког радног дана од 09:00 до 12:00 часова.

Хвала Вам на указаном поверењу! 

 

С поштовањем,                                                               Милун Спалевић, директор школе