Коначни резултати такмичења „Кенгур без граница” 2021.

Сви награђени ученици су обезбедили пласман на финално такмичење Кенгур без граница, које ће бити одржано на Природно-математичком факултету Универзитета у Крагујевцу 19.09.2021. О детаљима такмичења биће накнадно обавештење.

Сви награђени и похваљени ученици чији подаци у табели нису коректни, треба да пошаљу захтев за исправком на мејл kengur@dms.rs како би исправке биле завршене пре штампања диплома и похвала.


Млађи разреди:
од II до IV разреда, први разред нема ни похваљене, ни награђене.

Старији разреди:

V и VI разред. Ученици VII разреда се нису такмичили, а ученици VIII нису постигли значајнији успех, без награда и похвала су.

Спискове награђених и похваљених ученика можете погледати на следећим линковима: