Светлана Предојевић

Предметна настава - Биологија

Љиљана Милошевић

Предметна настава - Хемија

Драгиња Мијаиловић

Предметна настава - Техника и технологија

Жељко Бојовић

Предметна настава - Техника и технологија

Горан Соргић

Предметна настава - Физичко и здравствено васпитање

Јелена Томашевић

Предметна настава - Физичко и здравствено васпитање

Јасминка Станојевић

Предметна настава - Физичко и здравствено васпитање

Ђорђе Пешић

Предметна настава - Физичко и здравствено васпитање